účty

SBÍRKOVÝ ÚČET

V říjnu 2015 nám byla Krajským úřadem v Liberci povolena veřejná sbírka.

Transparentní bankovní účet: 2000842952/2010

Všechny peníze jsou používány na pomoc psům, kteří to potřebují. Na zajištění nebo zprostředkování adopcí psů ze zahraničí do České republiky, na tiskové a jiné materiály na šíření myšlenek etického zacházení s loveckými psy, vyvíjení snahy o zlepšení jejich životních podmínek, či k podpoře kladného vztahu veřejnosti ke zvířatům. A především na rehabilitační pomůcky, veterinární péči, nákup krmiva, chovatelských potřeb, odchytových pomůcek, kennelek, dezinfekčních prostředků, čtečku čipů, odblešovací prostředky, lékárničky atd.

Pohyby na tomto účtu můžete sledovat zde .

PROVOZNÍ ÚČET

2400842951/2010

Finance z tohoto účtu využíváme k úhradě pohonných hmot pro jízdy na letiště, kde předáváme pejsky jejich novým adoptivním rodinám, nebo pro jízdy na adopční návštěvy, kde se seznamujeme se zájemci o adoptované pejsky. Hrazeny jsou z něj přepravné a poštovní služby, platba internetových domén, … zkrátka provozní výdaje, které s fungováním spolku souvisejí.