ÚTULEK SARA

Útulek a Organizace pro ochranu zvířat a rostlin „Sara“ byl založen na ostrově Lanzarote v roce 1986, jako důsledek znepokojení se stávající situací a množstvím případů týrání zvířat, které nebylo postižitelné zákonem. Důvodem byla také snaha o zmírnění nekontrolovaného množení pouličních koček a toulavých psů; velký počet zvířat zabitých na silnicích a systematické chladnokrevné předčasné usmrcování (eutanazie) zvířat v městských (státních) útulcích. „Sara“ nedostává pravidelné státní dotace a její příjmy jsou závislé na soukromých darech, benefičních pokladničkách, trzích a akcích pořádaných útulkem a členských příspěvcích.

sara 1

sara 3

Práce organizace SARA zahrnuje tři klíčové činnosti:

1. SPRÁVA A PROVOZ ÚTULKU PRO OPUŠTĚNÁ ZVÍŘATA

V útulku „Sara“ pečují v průměru o 210 psů a 130 koček. Zajišťují jejich pravidelné veterinární kontroly, ošetření, denní krmení a úklid. Útulek se skládá z několika sekcí: kotce pro psy, štěňata, kočky, karanténní stanice, ošetřovny, nemocnice. Cílem zaměstnanců i dobrovolníků v „Saře“ je získat zodpovědné majitele a nový milující domov pro tato opuštěná zvířata. I kdyby to mělo být v jiné zemi Evropy. Každý měsíc najde svoji novou rodinu asi 50 psů a 20 koček. Všichni pejsci a kočičky jsou předáváni kastrovaní, očkovaní a s příslušným registrovaným mikročipem.

sara 5

2. OSVĚTOVÉ KAMPANĚ

Lidé ze „Sary“ usilují o to, aby se dodržoval Zákon o ochraně zvířat schválený Kanárským parlamentem v roce 1991. „Sara“ podává trestní oznámení v případech nedodržování tohoto zákona a v případech nahlášení jakéhokoli špatného zacházení nebo dokonce týrání zvířat. Jejím cílem je zvýšit povědomí o zodpovědnosti, kterou přináší vlastnictví domácího mazlíčka, zejména u dětí, a to prostřednictvím návštěv ve školách a aktivního zapojení a spolupráce s médii na Kanárských ostrovech.

3. STERILIZAČNÍ KAMPANĚ

„Sara“ zastává názor, že kastrace je nejúčinnější a nejméně bolestivý způsob, jak zabránit nekontrolovanému růstu populace zvířat, který je jednou z hlavních příčin jejich následného opuštění. „Sara“ sterilizuje asi 800 zvířat za rok, což se již významně odrazí na postupném snižování počtu opuštěných a toulavých psů a koček. Lidé ze „Sary“ bojují za práva zvířat na plnohodnotný a šťastný život. K eutanazii přistupují pouze v nevyhnutelných případech, kdy to veterinární lékař vzhledem ke zdravotnímu stavu zvířete uzná za nezbytné.

fo ze sary

My z Lanzpodenca se s názory „Sary“ ztotožňujeme. Ceníme si jejich nadlidského konání, jejich odhodlání bojovat za práva zvířat a ochoty udělat pro záchranu opuštěných zvířat „první poslední“ a jsme  opravdu poctěni jejich důvěrou a faktem, že jsme se stali jejich partnerem zde v České republice.