příbuzná plemena

Náš lovec králíků z odlehlých Kanárských ostrovů má také své příbuzné. Například …

PODENCO IBICENCO

Vysoký, štíhlý a neuvěřitelně mrštný lovecký pes, který byl dovezen pravděpodobně Féničany nebo Kartaginci při jejich obchodních cestách na Baleárské ostrovy a oblasti Katalánska.

Nad ostatními podenky vyniká svými charakteristickými skoky v terénu, překonávajícími typický středomořský křovinatý porost. Jedná se o nejoblíbenější španělské plemeno za hranicemi země původu, i když kromě Španělska již není využíváno k lovu.

PODENCO ANDALUZ

Španělské plemeno z oblasti Andaluzie. Historicky velmi staré plemeno, s podobnými kořeny jako portugalští nebo ibizští podenkové.

Skvělý atlet, vytrvalý a soustředěný lovec, nekonfliktní a smečkový pes, dobrý společník k lidem. Je používán k lovu králíků, ale také jako pomocník při lovu divokých prasat. Kromě přímého lovu jsou schopni díky své vyrovnané povaze pomáhat i při lovu se střelnou zbraní.

PODENGO PORTUGUES

Další zástupce primitivního loveckého plemene. Stejně jako ostatní psi tohoto typu mají i portugalští podengové původ zřejmě v severní Africe. Na rozdíl od podenků z Baleárských nebo Kanárských ostrovů, kteří za svůj převoz vděčí zřejmě Féničanům nebo Kartagincům, si našel tento pes cestu na Iberský poloostrov pravděpodobně s arabskými a berberskými kmeny. Tento původ ho přibližuje andaluzskému podenkovi.

Portugalský podengo je dobrý a odolný lovec, který se používá i při lovu se střelnou zbraní. Ve své zemi je používán převážně k lovu králíků a pernaté.

CIRNECO DELL´ETNA

Nebo také Sicilský chrt. Dodnes se vedou spory, zda prapůvodní pes pro všechna tato podobná plemena pocházel z Egypta, nebo zda jsou to právě „potomci“ prastaré rasy ze Sicílie, tedy odkud a kam obchodníci (Římané, Kartaginci, Egypťané, Feničané) tyto psy dovezli. Nehledě na zmíněné dohady je jasné, že Cirnechi jsou na Sicílii doma již velmi dlouho. Severně od Syrakus byla v jedné z jeskyň nalezena kresba štíhlého psa se vztyčenýma ušima, doba vzniku je datována dokonce kolem roku 4000 před naším letopočtem! Vyobrazení podobného typu psa bylo také nalezeno na mincích až ze šestého století AC.

V dnešní době je nejen na Sicílii Cirneco dell´Etna rozšířeným plemenem a v zemi svého původu je také používán k tradičnímu lovu králíků a zajíců.

Do dnešní doby se zachovalo plemeno téměř nezměněné. Jedná se o středně velkého, dobře osvaleného a velmi atletického psa. Je to odolný lovec, mrštný v terénu se všemi smysly zaměřeného na jediný cíl … lov.

MANETO

Další ze zástupců primitivních loveckých plemen. Pochází z jižní části Španělska a zřejmě se jedná o potomka andaluzského podenka střední velikosti. První zmínky o krátkonohém podenkovi jsou  z 19. století.

Maneto je středně velký pes, v kouhoutku meří kolem 35 cm, váha se pohybuje mezi 9 a 12 kg. Vyznačuje se hlavou velmi podobnou ostatním podenkům, ale krátkýma nohama typickýma pro jezevčíka. Je to pes používán k lovu, nejčastěji v kombinaci s andaluzskými podenky, jeho rolí je pohyb v neprostupném nízkém porostu, roklích a prohlubních, zkrátka tam, kde není třeba rychlost, ale spíše vytrvalost a hbitost. Manetos jsou používání nejen pro lov králíků, ale také pro lov a přinášení vodních ptáků, jsou velmi dobří plavci.

Povahově se jedná o inteligentního psa s nezávislým rozhodováním. Má silné lovecké pudy, ale je poměrně dobře cvičitelný. Miluje společnost lidí a je vhodný i jako pes-společník.

XARNEGO VALENCIANO

Podenco valenciano, charnego valenciano nebo gos coniller valencia (pes na králíky z Valencie). Středně velký lovecký pes používaný dlouhá staletí pro lov králíků v oblasti Valencie, Murcie i Almerie. Původ plemene je podobný jako původ ibizského nebo kanárského podenka, jedná se tedy o další velmi starou rasu. Xarnegos jsou odolní, vitální a odhodlaní psi. Bývají věrní svému pánovi, ale samostatně se rozhodující v době lovu.

PODENCO ORITO ESPANOL

Poměrně neznámé plemeno pocházející z oblasti Málagy v Andaluzii. Středně velký pes, jehož stavba těla a srst s podsadou ho chrání před nepříznivými vlivy počasí. Jako ostatní zástupci těchto ras se jedná o vytrvalého a odvážného lovce, který, i přes svůj primitivní původ, dokáže být poslušným společníkem a pomocníkem na loveckých výpravách.