naše zásady a pravidla

Adopce prostřednictvím spolku Lanzpodenco má stanovena určitá, pro nás velmi zásadní, pravidla. Svět adopcí se radikálně změnil a v mnoha podobách se už neslučuje s našimi zásadami. Proto prosíme, projděte si před adopcí tyto body, a pokud s některým nesouhlasíte, nebude, bohužel, adopce přes nás možná. Pokud ale najdete v těchto řádkách smysl, jste už jednou nohou novým majitelem adoptovaného psa.

KASTRACE

Podenkové adoptovaní přes spolek Lanzpodenco jsou všichni kastrovaní. Neexistují výjimky a nikdy existovat nebudou. Předcházíme tím dovozu levných psů pro různé množitele. Adopce jsou dle našeho názoru o pomoci těm, kteří to opravdu potřebují. V našem programu tedy spíše potkáte psy dospělé, starší, ale také pejsky se zdravotními problémy nebo po nějakém úrazu.

VĚKOVÉ OMEZENÍ

Minimální věk psa k adopci je přibližně dva roky. Mladší psy nevozíme z několika důvodů.

  • Ze zdravotních důvodů si nepřejeme kastrovat psy mladší 11-12 měsíců.
  • Snažíme se pomoci hlavně těm, jejichž šance na umístění na ostrovech je minimální. Specializujeme se tedy na psy dospělé, psí seniory a snažíme se všemi silami pomáhat handicapovaným jedincům.

Dovoz podenka mladšího 2 let, tedy velmi aktivního psa, předchází důkladné prověření zájemce o adopci. Pro tyto mladé jedince preferujeme zkušenější zájemce. Ideálně někoho, kdo zná specifika primitivních plemen a kdo má s jejich chovem zkušenosti.

ADOPČNÍ SMLOUVA

Adopční smlouva je zájemci na přání předem poskytnuta k prostudování. Je to důležitá část adopce, která nové majitele zavazuje nejen k péči o zvíře, ale také k občasnému informování spolku o tom, jak se adoptovanému pejskovi daří. Také nám tím potvrzujete, že neohrozíte život svého podenka pouštěním navolno. My se ve smlouvě zavazujeme k tomu, že v případě nutnosti si pejska vezmeme zpět k sobě a najdeme mu novou rodinu.

ADOPČNÍ SCHŮZKA

Na adopční schůzce se setkáte s někým z našeho týmu nebo s některým z majitelů, kteří sami zástupce tohoto úžasného plemene vlastní. V žádném případě nám nejde o kontrolu Vašich hmotných a nehmotných statků či o zjištění frekvence úklidu ve Vaší domácnosti. Jde o to, abyste poznali podenka naživo. Porovnali jeho tělesné proporce s obrázkem; viděli, jak se, byť na návštěvě, chová; popovídali si naživo s majitelem o jeho zkušenostech s podenky; zeptali se na další doplňující otázky, které Vás napadnou nebo které vyplynou z rozhovoru.

Výsledkem schůzky by mělo být z Vaší strany ujištění

  • sebe sama, že jste na tohoto aktivního pejska, v mnohém tak odlišném od jiných psů (viz článek o primitivních plemenech), připraveni;
  • že jste ochotni mu velkou část svého času věnovat;
  • že Vám nebudou vadit omezení typu chůze na vodítku apod.

Z naší strany je to

  • zjištění shody reality s údaji ve Vámi vyplněném dotazníku;
  • ujištění se, že adoptovaný pejsek nebude bydlet venku, ale že bude mít doma své místo;
  • ujištění, že rodina s dětmi prostudovala naše informace a je na soužití dětí s pejskem připravena;
  • ujištění, že zájemci počítají s větší denní dávkou pohybu.

Účelem není v žádném případě odrazení zájemce od adopce podenka. Všechny rodiny s pejsky od nás si tím prošly a vydržely to s námi. Jsme za adoptované pejsky zodpovědní, za budoucí majitele se zaručujeme útulku. Navíc sami jsme také pejskaři, a pokud nám jde o něčí blaho, tak právě o blaho pejsků. V případě readopce se o pejska postaráme a najdeme mu novou rodinu. Z důvodu dobré psychiky adoptovaného pejska bychom byli rádi, abychom se takovým případům vyhnuli nebo aby jich bylo co nejméně. Navíc se může stát, že při schůzce s námi zjistíte, že vhodnějším pejskem by pro Vás byl jiný pejsek z naší nabídky nebo úplně odlišné psí plemeno.

DOVOZ “POUZE” KANÁRSKÝCH PODENKŮ

Chceme pomáhat a není nám lhostejný osud žádných psů. Nicméně do České republiky nechceme ve velkém vozit křížence. Těch je totiž v českých útulcích velmi mnoho a dovozem dalších jim šanci na adopci snižujeme. Pokud někdo touží po tomto specifickém plemeni, pak mu jej rádi pomůžeme dostat domů, ale nechceme pomáhat na jedné straně a škodit tím někde jinde. Navíc chceme alespoň trochu zaručit povahu plemene, kterou u kříženců nedokážeme příliš odhadnout. Přesto při velmi vážném zájmu výjimku uděláme, nebojte se nás proto oslovit.