Archiv pro měsíc: Červenec 2017

Kontrola 1. průběžného vyúčtování veřejné sbírky „Pomoc Lanzpodencu“

K adopcím patří i velká část úřadování, a jelikož nás někteří pravidelně podporujete, chtěli bychom se s Vámi podělit o výsledky kontroly veřejné sbírky:

V březnu proběhla kontrola 1. průběžného vyúčtování veřejné sbírky „Pomoc Lanzpodencu“ konané od 10.10.2015. Na základě předaných materiálů dne 23.3.2017 byla Krajským úřadem Libereckého kraje – správním odborem v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) provedena kontrola průběžného vyúčtování výše jmenované veřejné sbírky za období říjen 2015 – prosinec 2016.

Správní odbor KÚLK ve smyslu § 24 odst. 2 zákona, provedl kontrolu průběžného vyúčtování výše uvedené veřejné sbírky, potvrzuje, že sbírka je konána v souladu s oznámením a průběžné vyúčtování sbírky schvaluje.