Přílet Almiranteho

Začátkem února přistál na Letišti V. Havla lanzarotský „speciál“ s podenčím fešákem ALMIRANTEM. Tedy skoro speciál, ale se speciálním doprovodem/patrony letu 😉

Almirante, dnes MINTY, přijel do svého trvalého domova do ČR užívat si zasloužený psí důchod. V případě podenků docela aktivní důchod. Doma už na něj čekaly dvě podenčí holky, také původně z útulku Sara Protectora de Animales y Plantas – Lanzarote.

Vlastní domov mu náramně svědčí ❤️. A za to jsme moc rádi. ❤️ Děkujeme jeho nové rodině, lidské i psí, za tak milé přivítání a laskavý domov. ❤️

Ještě na Lanzarote…
… a doma.