Rok 2020 – pandemie x uskutečněné přílety

Rok 2020 nebyl pro nikoho z nás lehký. Psychicky, fyzicky, finančně …. Jsme na stránkách spolku Lanzpodenco, z.s., spolku, který pomáhá najít domovy opuštěným psům úchvatného plemene „Kanárský podenco“ z útulku Sara na ostrově Lanzarote. Pandemie se přímo i nepřímo dotkla i jeho fungování.

Nouzové stavy a přísná opatření byla během roku vyhlašována v ČR i Španělsku, podstatnou část roku 2020 byly zrušeny lety mezi Lanzarote a naší republikou. Posledním jarním letem přiletěly fenky WILA a AXA.

V listopadu se nám za pomoci několika dobrovolníků z ostrova Lanzarote podařilo přepravit pejska SOLITARIA a fenku AMETS na ostrov Fuerteventura a odtud poslat novým rodinám do ČR.

Všem, kdo pomohli na Ostrovech i tady v ČR, ze srdce děkujeme.