Povolení k veřejné sbírce

V říjnu nám byla Krajským úřadem v Liberci povolena veřejná sbírka.

Cílem sbírky je:

– získání financí na pomoc psům, kteří potřebují pomoc
– získání financí na zajištění nebo zprostředkování adopcí psů ze zahraničí do ČR
– získání financí na tiskové a jiné materiály na šíření myšlenek etického zacházení s loveckými psy, vyvíjení snahy o zlepšení životních podmínek loveckých psů během jejich lovecké kariéry i po jejím ukončení, či podpory kladného vztahu veřejnosti ke zvířatům
– získání financí na rehabilitační pomůcky, veterinární péči, nákup krmiva, chovatelských potřeb, odchytových pomůcek, kennelek, dezinfekčních prostředků, čtečku čipů, odblešovací prostředky, lékárničky

První akcí, kterou jsme právě spustili, je prodej předmětů nasbíraných během našich cest do krajů blízkých i vzdálených. Přihazovat můžete na facebooku v otevřené skupině „Lanzpodenco_Prodej předmětů“ do 30.11.2015 do 22:00 hod. Každý z předmětů bude prodán tomu, kdo za něj nabídne nejvyšší částku.
Platby za zakoupené předměty budou poukazovány na transparentní účet 2000842952/2010 pod námi uvedeným variabilním symbolem specifickým pro daný prodej, který každému úspěšnému dražiteli včas sdělíme.

Pohyby na našem transparentním účtu můžete sledovat zde

 

Děkujeme za Vaši podporu a pojďme nakupovat!

 

Lanzpodenco, z.s.
Veronika Křimská
Martina Hladká
Jana Streichsbierová
Jana Nováková

Osvědčení o veřejné sbírce

Napsat komentář